Başkaldıran İnsan kitabından düşünmeye ve hayata dair alıntılar

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, Fransız yazar ve düşün adamı Albert Camus, yaşadığı dönemde pek çok başarıya imza attı edebi hayatında.

Dünya edebiyatına önemli eserler kazandıran Camus, bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Yazarın çok sevilen ve okunan kitabı olan Başkaldıran İnsan’dan sizler için seçtiğimiz özel alıntılar…

“Hiçbir şeye inanılmıyorsa, hiçbir şeyin anlamı yoksa hiçbir değere “evet” diyemiyorsak, her şey olanaklıdır, her şeyi önemsizdir. Ne “evet” kalır, ne “hayır”, katil ne haklıdır ne haksız. Kişi kendini cüzzamlıların bakımına adayabileceği gibi, içinde insanlar yakılacak ateşleri de tutuşturabilir. Kötülük ve erdem de birer rastlantı ya da gelip geçici birer istektir.”

YAŞAMI SÜRDÜREBİLMEK

Yaşamı sürdürmek isterken diğer yargılarını bir yana attığına göre, özünde de bir çelişkidir uyumsuzluk çünkü yaşamak kendi başına bir değer yargısıdır.”

“Her anlamsızlık felsefesi, sırf kendini dile getirdiği için, bir çelişki üzerinde yaşar. Böylece az da olsa bir tutarlılık verir tutarsızlığa; düzensiz, bağıntısız olduğunu belirttiği şeye geçerlilik kazandırır. Konuşmak düzeltmektir. Sessizlik de bir anlam belirtmeseydi, anlamsızlık üzerine kurulmuş tek tutarlı tutum sessizlik olurdu.”


Sayfa: 285

“BAŞKALDIRI…”

“Başkaldırı, haklarının bilincine varmış, bilinçli kişinin işidir.”

“Başkaldıran insan kutsalın öncesinde ya da sonrasında yer alan, bütün yanıtların insansal, yani usa uygun olarak belirlenmiş olduğu bir düzen isteyen insandır.”

İNSANIN ORTAK DEĞERİ

“İnsanlar herkeste, herkesçe benimsenen ortak bir değere dayanamıyorlarsa insan için insan anlaşılmaz kalıyor demektir. Ayaklanmış insan bu değerin açıkça benimsenmesini ister, çünkü sezer ya da bilir ki bu ilke olmazsa yeryüzünde karışıklık ve cinayet Egemen olacaktır. Başkaldırı edimi bir açıklık ve birlik savı olarak belirir onda.”

FİLOZOFLARIN DÜNYASI

“Filozofların yalnız usla okundukları enderdir; yürekle, tutkularla okunurlar çoğunlukla, bunlar da hiçbir şeyi uzlaştırmaz.”


HEGEL’İN USU

Hegel’in usa (akıl) doğru yürüyen gerçek konusunda kesinlediği şeyi, Marx sınıfsız topluma doğru yürüyen ekonomi konusunda kesinler. Her şeyi aynı zamanda hem kendi kendisi hem de karşıtıdır.

Bu çelişki başka şey olmaya zorlar her nesneyi. Kapitalizm, burjuva olduğu için devrimci olarak belirir ve komünizme yer hazırlar.”

Geleceğe inanmayan için acı hiç de geçici değildir. Ama yüz birinci yılda cennetin gerçekleşeceğine inanan kişi için, yüzyıllık acı gelip geçicidir.”

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir